รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล
พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
098-5945596
อีเมล