:: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด ::
[ 20 ธันวาคม 2560 ]: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด <-->
กำลังออนไลน์ คน
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
1,349
เดือนที่แล้ว
2,525
ปีนี้
17,332
ปีที่แล้ว
15,678ข้อมูลบุคลากรและ :
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นพ.ประวีณ ตัณฑประภา
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
นางดารณี สินวิบูลย์รัตน์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
081-4519404
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายจัดการ

ชื่อ-สกุล
นพ.ธนิต สุขผ่องศรี
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ คนที่1
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวิชา
เบอร์โทร
088-5845991
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
พญ.พรรณทิพย์ มูลศาสตรสาทร
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
098-5945596
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
ดร.สุพัตรา เศลวัตนะกุล
ตำแหน่ง
เลขานุการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
นางจงกลณี จองอยู่
ตำแหน่ง
กรรมการ
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
่นางสุพัตรา สารชน
ตำแหน่ง
เหรัญญิก
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
นายสุจินดา อภัยจิตต์
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ชื่อ-สกุล
นางพัชฏาพร เสาทอง
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการเงินกู้่
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล
นางทรงศรี ธนาบูรณ์
ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการเงินกู้
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
สาขาวิชา
เบอร์โทร
อีเมล
กลุ่มงาน
ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ 1 2 3
Untitled Document
แสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุรินทร์ จำกัด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : เอ็มแอนด์ทีคอมพิวเตอร์ Line ID : m-and-tcom
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel